Els objectius previstos i continguts de les activitats desglossats en els diferents mòduls del curs, així com les hores de durada i dates de realització, es troben recollides en el següent programa:

Programa

Mòdul 1. Dilluns 25 de juny de 10h a 14h (4h)
Economia Social i cooperativisme
L’objectiu d’aquest mòdul és fer una introducció a l’economia social i al cooperativisme. En primer lloc, es partirà de la definició dels conceptes, des de la perspectiva legal i històrica i es presentaran els principis del cooperativisme. En segon lloc, s’introduirà la reflexió sobre la governança i la participació democràtica que caracteritza aquestes organitzacions.

Mòdul 2. Dimarts 26 de juny de 10h a 14h (4h)
Canvas Business Model
L’objectiu del mòdul és presentar la metodologia del Canvas Business Model en el marc de l’economia social. Donat que el Canvas Business Model és una eina molt freqüent, és important poder-la explicar amb exemples d’organitzacions de l’economia social.

Mòdul 3. Dimecres 27 de juny de 10h a 14h (4h)
Les cooperatives com model de negoci
L’objectiu del tercer mòdul es presentar els diferents tipus de cooperatives, tipus de socis, òrgans de govern i administració, quines són les seves obligacions legals, així com saber com funciona la seva fiscalitat.

Mòdul 4. Dijous 28 de juny de 10h a 14h (4h)
Cooperatives d’alumnes
Què són les cooperatives d’alumnes? Com funcionen? En aquest mòdul ho coneixerem tot sobre el seu funcionament, la seva implementació i les millores que suposen per als alumnes implicats. També coneixerem de primera mà l’experiència d’una escola d’una cooperativa d’alumnes del territori.

Inscripció (Link o formulari a sota)
Aquí

Hores de Durada
La durada total del curs és de 16h.

Curs amb reconeixement d’hores de formació permanent pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Dates de realització de l’activitat
Les dates previstes de l’activitat són de dilluns 25 fins al dijous 28 de juny de 2018.

Lloc de realització
La formació es realitzarà l’Institut de l’Ebre de Tortosa.

Modalitat
La modalitat de realització del curs serà presencial.

Nivell del professorat al qual s’adreça l’activitat
El curs és adequat per qualsevol professor/a interessat en els reptes socials/ambientals, problemàtiques globals, i sobre les solucions que es plantegen des de l’economia social.
De manera específica, el curs és molt adequat per professorat realitzant el currículum del mòdul d’ “Empresa i iniciativa emprenedora”, ja que obtindrà recursos i coneixements addicionals. El curs també s’adequa a tots aquells que vulguin desenvolupar una Cooperativa d’Alumnes entre el seu alumnat.

Cost de la Matricula
Aquesta activitat serà finançada per l’Ateneu Cooperatiu de les Terres de l’Ebre dintre les activitats que realitza en el marc del Programa AraCoop, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Facilitadors

Ateneu Cooperatiu de les Terres de l’Ebre
info@ateneucoopte.org
Pep Simó: 665510102