Consolidem!

Itineraris Formatius

Economia Social i Cooperativa

Itinerari obert a qualsevol persona interessada amb les diferents formacions i pensada per a socis de col·lectius, cooperatives o altres formes socials.
Pensat per ampliar coneixements i treballar àmbits més específics en relació a la cultura organitzativa, el reglament de regim intern o la imatge.
Complementem amb acompanyament pararl·lel per estudiar propostes de millora.

Formacions: (On-line)

25 de maig de 16:00 a 19:00
5 errades en la comunicació de projectes transformadors

En aquest taller fem una introducció a la comunicació externa per a entitats, desvetllem les 5 principals errades a evitar en la comunicació de projectes transformadors.

L’objectiu general és descobrir el potencial d’una comunicació sistematitzada (a la vostra mida) en el creixement de la vostra entitat. Waitala

INSCRIPCIONS

1 de juny de 16:00 a 19:00
Perspectiva de gènere i cura organitzacional

Objectius de la sessió:

  • Aprendre a identificar els 5 rols organitzacionals (Missió, Acció, Cura,Estructura i Facilitació) i comprendre com les Cures i la Facilitació són rols marginats degut a l’heterocispatriarcat i el capitalisme
  • Comprendre i tenir una visió panoràmica dels eixos principals de l’Ètica en les organitzacions ( Valors hegemònics, distribució i reconeixement de les tasques, Conciliació i gestió del temps, Gestió d’emocions i conflictes, Participació, Gestió d’agressions)
  • Crear un espai confortable per a que les participants puguin, de forma segura i cuidada, dialogar i reflexionar sobre els reptes i dificultats per la implantació de la cura organitzacional, així com per identificar les pròpies fortaleses i aspectes d’auto-apreci.

L’Esberla

INSCRIPCIONS

8 de juny de 16:00 a 19:00
La cooperativa i la seva cultura organitzativa

En aquesta sessió es reflexionarà sobre les competències de l’emprenedoria cooperativa i la dimensió relacional del grup promotor en la creació del projecte cooperatiu i la cultura organitzativa, i s’aproparà les participants a les possibilitats de models de gestió i governança. Calidoscoop

INSCRIPCIONS

9 de juny de 17:00 a 19:00
Com desenvolupem el Reglament de Règim Intern?

En aquesta sessió l’objectiu és conèixer el marc jurídic i d’autoregulació de la cooperativa, en especial aprofundiment al Reglament de Règim Intern, observant un possible model. Calidoscoop

INSCRIPCIONS

15 de juny de 16:00 a 19:00
Treball en equip i lideratge, com es promou adequadament?

Els objectius d’aquesta sessió són:

  • Aprofundir en els coneixements sobre el treball en equip.
  • Identificar, adquirir o millorar les pròpies competències en el treball en equip.
  • Gestionar els grups de treball per augmentar la rendibilitat i l’eficàcia de l‘organització.
  • Cercar la cohesió del grup a través de la direcció adequada i determinar les claus de la dinàmica de grups.

Federació de Cooperatives de Treball

INSCRIPCIONS

22 de juny de 16:00 a 19:00
Construïm el pla de formació de la cooperativa

Objectius de la sessió:

  • Conèixer els aspectes claus de la formació en les cooperatives.
  • Aprendre eines per a la detecció de necessitats de formació.
  • Conèixer les diferents opcions de finançament de la formació.

Federació de Cooperatives de Treball

INSCRIPCIONS

RECOMPENSA
Si es compleix amb el 80% d’assistència (5 sessions) t’oferim una formació a mida a escollir per a la cooperativa:
1. Assessorament personalitzat en comunicació.
2. Difusió personalitzada a les xarxes de l’Ateneu.
3. Preparació personalitzada projectes Singulars 2021