Curs virtual dirigit al professorat

PREVIST PER AL JUNY 2021 (Actualment en contrucció)

“La Cooperativa d’alumnes com a recurs interdiciplinar”

El propòsit d’aquest curs virtual es centra en difondre la cultura emprenedora entre les alumnes, així com conductes i actituds de col·laboració, coordinació i responsabilitat, i donar-los també eines per superar conflictes i resoldre problemes. D’aquesta manera, es planteja una formació adreçada a professorat que ofereixi les eines necessàries als docents per tal que pugui facilitar processos d’Ensenyament i d’Aprenentatge relacionats amb el cooperativisme i l’Economia Social i Solidària amb l’alumnat.

Aquesta acció de formació permanent té els següents objectius:

  1. Diferenciar entre un model d’economia social i un que no ho és.
  2. Conèixer els documents principals que regulen l’emprenedoria i reconèixer la seva fonamentació bàsica.
  3. Associar el model cooperatiu amb les demandes curriculars actuals i les innovacions metodològiques.
  4. Concretar tècniques per impulsar una cooperativa escolar atenent als valors democràtics i a les dimensions i competències curriculars.
  5. Extrapolar els principis ètics en el desenvolupament d’un producte i associar-ho a les demandes curriculars.
  6. Treballar la Competència digital en el disseny i desenvolupament de la cooperativa.
  7. Conèixer la viabilitat didàctica del design thinking, el Canva i el backlog com a recurs per gestionar-se.
  8. Compendre el design thinking a fi de generar una idea.
  9. Extrapolar els principis ètics digitals a les pràctiques econòmiques i didàctiques.
  10. Aplicar els coneixements adquirits a una UD contextualitzada.

Per a més informació contacta’ns a info@ateneucoopte.org