Entitats agrupades

 

Amb l’objectiu d’unir el teixit cooperatiu del territori diferents cooperatives, fundacions i organisme públics formen part de l’Ateneu TTE