La ciutat d’Amposta s’incorpora a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària

El passat 1 de juliol de 2020 es va celebrar telemàticament l’assemblea de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària. Un dels punts de l’ordre del dia va ser el debat i aprovació de la incorporació de nous municipis a la Xarxa. Així, ahir la ciutat d’Amposta es va incorporar oficialment com a nou membre.

La XMESS està conformada per municipis que busquen fomentar l’economia social i solidària al seu territori. La finalitat de la Xarxa és promoure, reforçar i consolidar l’àmbit d’iniciatives socioeconòmiques d’economia social i solidària (ESS), fixant objectius i estratègies comunes, com també fomentant la cooperació i l’acció conjunta entre els seus membres, i fer-ho des del diàleg permanent amb els seus actors.

Les línies estratègiques d’actuació de la Xarxa es dirigeixen a ajudar a enfortir l’ESS a cada municipi compartint recursos i treballant de manera conjunta entre els membres, incidir i relacionar-se amb altres actors, així com visibilitzar la Xarxa i les iniciatives relacionades amb l’àmbit per part dels seus membres.

El teixit cooperatiu i d’Economia Social es fa cada cop més present a la comarca del Montsià, comptant ja amb dos municipis adherits a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària: Amposta i Ulldecona. Cal remarcar que els ajuntaments d’aquests dos municipis han format part de les entitats agrupades de l’Ateneu Cooperatiu de les Terres de l’Ebre des del primer moment i han apostat per l’enfortiment de l’ESS a tot el territori. Amb l’adhesió de l’Ajuntament d’Amposta a la XMESS seguim sumant forces a aquest municipi per fomentar l’ESS i créixer juntes.