La cooperativa d’alumnes com a recurs interdisciplinar

Aquesta acció de formació permanent té els següents objectius:

 1. Diferenciar entre un model d’economia social i un que no ho és.
 2. Conèixer els documents principals que regulen l’emprenedoria i reconèixer la seva fonamentació bàsica.
 3. Associar el model cooperatiu amb les demandes curriculars actuals i les innovacions metodològiques.
 4. Concretar tècniques per impulsar una cooperativa escolar atenent als valors democràtics i a les dimensions i competències curriculars.
 5. Extrapolar els principis ètics en el desenvolupament d’un producte i associar-ho a les demandes curriculars.
 6. Treballar la Competència digital en el disseny i desenvolupament de la cooperativa.
 7. Conèixer la viabilitat didàctica del design thinking, el Canva i el backlog com a recurs per gestionar-se.
 8. Compendre el design thinking a fi de generar una idea.
 9. Extrapolar els principis ètics digitals a les pràctiques econòmiques i didàctiques.
 10. Aplicar els coneixements adquirits a una UD contextualitzada i amb una mirada inclusiva (Visió 360).

Els continguts a treballar són:

 1. Iniciació al model cooperatiu.
 2. Legislació europea, espanyola i catalana en el tractament de l’emprenedoria
 3. Per què el model cooperatiu a les escoles?
 4. Mirada inclusiva a les cooperatives escolars – La mirada 360
 5. Disseny de la cooperativa d’alumnes. Tècniques didàctiques i currículum
 6. El producte i/o servei. Tècniques didàctiques i currículum
 7. Venda dels productes. Tècniques didàctiques i currículum
 8. Bestreta i avaluació interna. Tècniques didàctiques i currículum
 9. Ús de tècniques digitals i de gestió d’identitat digital
 10. Elaboració d’un projecte educatiu amb els preceptes de les Cooperatives Escolars

Hores del curs:

L’activitat es planteja com un curs a distància i asincrònic de 30 hores.

Nombre de places:

20 places

Per tal de realitzar correctament la matrícula i poder obtenir la certificació del Departament Educació és necessari omplir el formulari de matrícula de l’Ateneu Cooperatiu de les Terres de l’Ebre i el de l’ICE.

Activitat reconeguda pel Departament d’Educació a través de l’ICE URV (codi 8000170021) amb una certificació de 30 hores.

ATENEU COOPERATIU TERRES DE L’EBRE

INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ_UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI