Projecte

Des de l’Ateneu TTE treballem per enfortir l’actual xarxa de l’economia social de les Terres de l’Ebre promocionant i visibilitzant noves iniciatives alineades en aquests valors i  fomentant la col·laboració entre elles.

MISSIÓ: Treballem per fomentar un nou model socioeconòmic  que posa al centre les persones i el seu entorn.

VISIÓ: Esdevenir un espai de trobada, aprenentatge, reflexió i cooperació referent al territori.

VALORS: Solidaritat, inclusió, sostenibilitat, participació, compromís amb la comunitat, igualtat, cooperació, equitat, responsabilitat social i ecològica, transparència i democràcia.