Tancament cicle formacions “L’Economia social no s’atura”

Aquest mes de juny hem donat per acabat el cicle de formacions en línia “L’economia social no s’atura!” que vam començar des de l’Ateneu durant el confinament. 

En aquell moment ens era impossible dur a terme les activitats planificades, i vam creure que era un bon moment per seguir oferint formacions a les entitats de l’economia social i cooperativa. 

Per tal de detectar les necessitats formatives d’aquestes entitats, vam passar, al principi del confinament, una enquesta sobre les conseqüències de la COVID-19, que incloïa una pregunta sobre les necessitats formatives. 

Així, durant els mesos de maig i juny hem fet diverses formacions en gestió de cooperatives, comunicació, sociocràcia, transformació d’associacions en cooperatives…

La valoració d’aquestes formacions per part de l’alumnat ha estat molt positiva i, des de l’Ateneu, creiem que ha estat una oportunitat molt bona per poder fer arribar les accions formatives a tot el territori, ja que les Terres de l’Ebre és un territori molt ampli i, amb les formacions presencials, no ens resulta fàcil arribar a tothom.A més a més, com a novetat d’aquest any, hem incorporat l’eina Moodle mitjançant la plataforma educativa Educoop, que ha facilitat l’accés dels alumnes als recursos proporcionats pels formadors, entre altres.